Zef Zorba: Il traduttore-traditore dhe një trini poetësh

 

https://shqiptarja.com/lajm/libri-i-ri-poeti-zef-zorba-ne-shqiperimin-e-montales-quasimodos-dhe-ungarettit?fbclid=IwAR2AA7fSYakHUAp0hDXclHU9eN9ekKuBpKd8B5M-Jmsk-m_114-RiAc0Sow